صفحه آهنی گیربکس

صفحه آهنی گیربکس

فروش صفحه آهنی گیربکس امروزه گیربکس از صفحه های مختلفی چون گرافیتی ،اصطکاکی ،فیبری و آهنی تولید می شود.  یکی از مقاوم ... ادامه مطلب