صفحات گیربکس قایق

صفحات گیربکس قایق

گیربکس قایق صفحات گیربکس قایق، یکی از قطعات مهم و بحرانی در سیستم گیربکس قایق هستند. این صفحات بین دنده‌ها و شافت‌های ... ادامه مطلب