ایمپلر قایق

ایمپلر قایق

ایمپلر قایق بندرعباس ایمپلر یک قسمت اساسی و پرکاربرد در سیستم پمپاژ آب قایق می‌باشد. وظیفه اصلی ایمپلر قایق، ساخت جریان آب ... ادامه مطلب